ഗൂഗിളിനും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ‘ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ’യില്‍ എന്തുകാര്യം

ഇന്ത്യയില്‍ത്തന്നെ നിയന്ത്രിത ഇന്റര്‍നെറ്റ്, സ്വകാര്യതക്കു സ്ഥാനമില്ലാത്ത ബ്രൗസിങ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരാന്‍ നിലവിലേതും മുന്‍കാലങ്ങളിലേതുമായ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തടസ്സമാകുമെന്നതിനാല്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇല്ലാതാക്കിയ സെക്ഷന്‍ 66 (എ) യുടെ പുതിയ പതിപ്പ് അണിയറയില്‍ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയില്‍, എന്‍ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്വകാര്യസന്ദേശങ്ങളെവരെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഗവണ്മെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കയിലെ സംരംഭകരെ സന്ദര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങ് ജമ്മുകാശ്മീരില്‍ ഗവണ്മെന്റ് തന്നെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഈ-കര്‍ഫ്യൂ കാരണം ജനങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നു ദിവസം ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലഭ്യത തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധ അടിയന്തിരമായി പതിയേണ്ടതാണ്. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് രംഗത്തെ പരിചയം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നവസംരംഭകര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നതിന് ഉതകുന്ന പദ്ധതികളാണ് നാം വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടത്. നാം സ്വന്തമായി രൂപവല്‍ക്കരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാങ്കേതികവശങ്ങളില്‍ വിദഗ്‌ദ്ധോപദേശം നല്‍കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്, ഒപ്പം കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും.

Read my article on Mathrubhumi.

Photo: Thehindu.com

Post a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: